Europska unija - Zajedno do fondova EU

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

7. 9. 2018. / Novosti

Potražuje se vizualni identitet

Lazareta

 

Prenosimo i na ovoj Lerovoj stranici poziv domišljatima, kreativnima, dalekovidnima i inspirativno zainteresiranima da se jave svojim prijedlozima za vizualni identitet Lazareta.  Najkreativnije četvrti Dubrovnika. Prenosimo onaj službenidio koji se odnosi na ovo gornje, kako bi neki rekli.  „Temeljem članka 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 19/17 i 8/18), Grad Dubrovnik, Upravni odjel za poslove gradonačelnika, Odsjek za provođenje postupaka nabave, na zahtjev Upravnog odjela za kulturu i baštinu pokrenuo je postupak jednostavne nabave usluga izrade vizualnog identiteta Lazareta i vizualnog identiteta štandova u Lazaretima, podijeljen u dvije grupe, evidencijski broj nabave: 111-09/18 J. Krajnji rok za dostavu ponuda je 24. rujna 2018. do 10:00 sati  na adresu naručitelja: Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik.“

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Europska unija

Zajedno do fondova EU

Studentski teatar Lero

Frana Supila 8 / Lazareti

20000 Dubrovnik

tel / 385 98 427635

studentski.teatar.lero@du.t-com.hr

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Studentskog teatra Lero.