Europska unija - Zajedno do fondova EU

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

23. 02. 2019. / Novosti

Lero u  EU Operativnom programu konkuretnost i kohezija

 

U Leru se nastavljaju pripreme za novi premijerni naslov, predstavu „Sivo na golubove“ koja će biti prikazana u sklopu programa „Lazareti-kreativna četvrt Dubrovnika“ te Operativnog programa konkuretnost i kohezija i Europskih strukturnih investicijskih fondova.  Bit će to jedan od brojnih programskih sadržaja koji su vezani uz obnovu lazaretskih lađa u kojima su djelovali Art radionica Lazareti, Deša i Studentski teatar Lero.  Ovisno o datumima završetka radova i konačnog preseljenja i Lera u novi prostor osme lazaretske lađe, bit će odigrana premijerna izvedba ove predstava koja okuplja skoro dvadesetak novih i starih Lerovih članova.  Na fotografiji je zabilježena jedna od proba Lerovaca.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Europska unija

Zajedno do fondova EU

Studentski teatar Lero

Frana Supila 8 / Lazareti

20000 Dubrovnik

tel / 385 98 427635

studentski.teatar.lero@du.t-com.hr

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Studentskog teatra Lero.