logo
logo logo18. 05. 2019. / u 20:00 h / Dubrovnik, Lazareti (treća lađa) – Dubrovnik

“Kaplje”

06. 04. 2019. / u 19:00 h / Dubrovnik, Lazareti (treća lađa) – Dubrovnik

“Kaplje”

08. 02. 2019. / u 19:00 h / Dubrovnik, Lazareti (treća lađa) – Dubrovnik

“Kaplje”

07. 02. 2019. / u 19:00 h / Dubrovnik, Lazareti (treća lađa) – Dubrovnik

“Kaplje”

04. 02. 2019. / u 19:00 h / Dubrovnik, Lazareti (treća lađa) – Dubrovnik

“Kaplje”

26. 01. 2019. / u 17:00 h / Dubrovnik, Lazareti (treća lađa) – Dubrovnik

“Kominača” i bajke za djecu

26. 01. 2019. / u 17:00 h / Dubrovnik, Lazareti (treća lađa) – Dubrovnik

“Libro sv. Vlaha”