logo
logo logo

Novosti

Josip Kosor „Bilješke iz ratnog Dubrovnika“


U nastavku programskog ciklusa Čitanje Grada Studentski teatar Lero  prikazat će 27. travnja 2023. u 19.30 sati u Teatru Lero u Lazaretima svoj novi izbor: Bilješke iz ratnog Dubrovnika Josipa Kosora (1879.-1961.) vjerojatno napisane 1950., kao i većina njegovih memoarskih i autobiografskih tekstova. U njima su zapisana Kosorova sjećanja na događaje u Dubrovniku i na Lapadu, u vili Tamarix gdje je živio sa suprugom Ivankom Mitrović, za Drugog svjetskog rata. „I tako smo mi, Ljubica i ja, blagodareći besmislenim i bezciljnim bombardiranjem engleskih ratnih brodova na 12/4 1944. na Lapadu i Gružu, kojem je pala žrtvom naša kuća i toliki drugi domovi, morali napustiti Lapad…’O da svrši, o da svrši (rat) bože! Ti ga svrši!’ jaukala je upropaštena Ljubica kao smrtno ranjena ptica.“ (J.Kosor). U Lerovoj novoj šestoj epizodi Čitanja Grada izvodi se i insert iz drame Café du Dôme koju je Kosor 1926. napisao u Parizu. Pripremio Davor Mojaš, svjetlo Mato Brnjić, glazba: Petar Obradović, video: Rela Petric, grafičko oblikovanje: Nora Mojaš. Čitaju: Jasna Held, Ksenija Medović, Zvončica Šimić, Barbara Damić i Dubravka Mrvelj.