logo
logo logo

Novosti

Lero u EU Operativnom programu konkuretnost i kohezija


U Leru se nastavljaju pripreme za novi premijerni naslov, predstavu „Sivo na golubove“ koja će biti prikazana u sklopu programa „Lazareti-kreativna četvrt Dubrovnika“ te Operativnog programa konkuretnost i kohezija i Europskih strukturnih investicijskih fondova.  Bit će to jedan od brojnih programskih sadržaja koji su vezani uz obnovu lazaretskih lađa u kojima su djelovali Art radionica Lazareti, Deša i Studentski teatar Lero.  Ovisno o datumima završetka radova i konačnog preseljenja i Lera u novi prostor osme lazaretske lađe, bit će odigrana premijerna izvedba ove predstava koja okuplja skoro dvadesetak novih i starih Lerovih članova.  Na fotografiji je zabilježena jedna od proba Lerovaca.